Privacyverklaring

 

De Derde Gang
Chantal Akkus-van der Meulen
info@dederdegang.nl
KvK-nummer: 64263827

De Derde Gang zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. De Derde Gang houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@dederdegang.nl.

 

Persoonsgegevens die De Derde Gang verwerkt
De Derde Gang verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het aanmelden op de nieuwsbrief.

Daarnaast gebruikt De Derde Gang functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Toestemming is voor deze cookies niet vereist, vandaar dat je ook geen cookiebanner vindt op onze website. Cookie instellingen kun je altijd zelf wijzigen in je webbrowser.

 

Doel en grondslag van de verwerking
De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van je bestelling; je de gewenste dienst aan te kunnen bieden; je aan te melden voor de workshop; om klachten en terugvorderingen te verwerken en/of voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen.

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de diensten, nieuws, tips en ontwikkelingen van De Derde Gang, door middel van de nieuwbrief, Voor de nieuwsbrief heb je je aangemeld of ontvang je omdat je al eerder diensten hebt afgenomen van De Derde Gang. Voor de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden via een link in de mail. Voor het versturen van de nieuwsbrief, marketing mail en/of overige informatie geef je ondubbelzinnige toestemming.

De Derde Gang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Soort persoonsgegevens

Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Derde Gang mogelijk kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je activiteit op onze Facebookpagina
 • Bestelhistorie

 

Bijzondere persoonsgegevens die De Derde Gang verwerkt

De Derde Gang verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

De Derde Gang is beheerder van een Facebookpagina en Facebookgroep. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door jezelf gewist.

De Derde Gang geeft, met uitzondering van de nieuwsbrief/email software/analytics en facebook, geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU, Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

 

Externe verkoop

De Derde Gang werkt met een aantal externe verkoopkanalen, zoals Bol.com. De Derde Gang verkoopt artikelen via deze platforms. Als je via deze externe partij een bestelling plaatst dan deelt deze partij je bestel- en persoonsgegevens met ons.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context.

Bewaartermijn

De Derde Gang bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 • Contactgegevens via de website/mail (vraag/offerte): maximaal 7 jaar.
 • Klantprofiel (contactgegevens): maximaal 7 jaar of zolang je klant van ons bent.
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving.
 • Gegevens websitebezoekers: maximaal 2 jaar.
 • Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar.
 • Gegevens verzameld door Facebook: maximaal 2 jaar.

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Derde Gang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dederdegang.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om je te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

De Derde Gang wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Derde Gang neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dederdegang.nl.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door De Derde Gang worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van De Derde Gang, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@dederdegang.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.

 

De Derde Gang gebruikt cookies
Bij het gebruik van deze website, ga je akkoord met het gebruik van onderstaande cookies.

Cookie: Google AdWords
Doel: Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Cookie: Google Analytics
Doel: Voor Google Analytics worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers, om de site te verbeteren.

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op de harde schijf van je computer kan plaatsen en dit heeft voornamelijk als doel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies kan verhinderen, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van de harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

 

Over de Cookieverklaring
Deze Cookieverklaring kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kun je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookieverklaring aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookieverklaring en Algemene voorwaarden.

 

Laatst bewerkt: augustus 2018